Yazar: Ali Güreş-Mine Gül-Gazanfer Kemal Gül-Tanju Bağırgan
Ürün Kodu: 077
Stok Durumu: 2-3 gün içinde
50,00TL

Adet

Bu ürün hakkında soru sorun

SPOR BİLİMLERİ ALAN SORULARIALİ GÜREŞ-MİNE GÜL-GAZANFER KEMAL GÜL-TANJU BAĞIRGAN

19,5X 25,5CM BOYUTLARINDA 400 SAYFA 3000 SORU 50 TLSpor Bilimleri Alan Soruları Kılavuzu, spor bilimleri alanında eğitim gören lisans,yüksek lisans öğrencileri ve bu dersleri yönlendiren eğitmenler ile eğitim alanını dışında değişik alanlarda hizmet veren kişilerin ve alana yönelik seçme ya da belgelendirme yapan kurum ve kuruluşların sınav etkinlikleri ve bu kurumların belgelendirme sınavlarına girerek öğretmenlik,antrenörlük,kondisyonerlik,ve eğitmenlik vb gibi alanlarda çalışmak için yeterlilik belgesi alması gereken bireylerin hazırlıklarına yardımcı olacak bir kaynak oluşturmak için tasarlanmıştır.

Bu amacı sağlamak içinde bu kılavuz kitap:- spor bilimi ve spor alanında -kitaplar,görseller,deneyimler vb gibi araçlarla elde edilen- bilgiyi geliştirmek ve pekiştirmek  ve bilgilenme düzeyini ölçmeye ve geliştirmeye yönelik olarak alanlara özgü bir biçimde düzenlenmiştir. 

Soru kılavuzu kitabı: 

1) Spor bilimleri alanlarına yönelik çalışma soruları

2) Spor bilimleri Alanlarına yönelik sınav soruları

3) Özel yeterlik belgesi gerektiren alanlara yönelik sınav soruları olmak üzere üç kesimde tasarlanmıştır.

soruların düzenlenmesinde  

1)Genel( ağırlıklı olarak tanım,durum ve sınıflama vb içeren sorular

örneğin kuvvet tanımı,alt öğeleri gibi vb  

2) Özel  (ağırlıklı olarak konuya,duruma yada özel sorunları inceleyen yaklaşımlara yönelik sorular

Örneğin futbolcularda vuruş kuvvetine yönelik sorular

3) Yorumlama birkaç özelliğin birleşiminden oluşan ve çıkarımlar sağlayacak sorular

Örneğin Antrenmanda yapılan yüklenmelerin organizmada yarattığı uyum değişimlerine ilişkin aşağıda verilen açıklamalardan hangi(si)leri yanlıştır?

 gibi değişik bilgilerin bir bütünlük içerisinde değerlendirmesini gerektiren sorular..

soruların düzenlenmesi

1) çalışma soruları(her alana yönelik en az 100 soru)

Bu genel-özel-yorum soruları her alana özel olarak konulara özgü bir yapılanma içerisinde- zorluk düzeyi aşamalı olarak artacak bir biçimde- 20 sorudan oluşan çoklu soru biçiminde Düzenlenmiştir.Her alana ilişkin olarak çalışma sorusu sayısı en az 100 soru olacak bir biçimde düzenlenmiştir.

2) Sınav soruları ( her alanın çalışma soruları sonrasında alana yönelik sınav soruları verilmiştir.)

1) alana yönelik sınav soruları(Toplam soru sayısı en az 100)a) Ara yoklama soruları(en az 10 sorudan oluşan 2 test)

b) ara sınavlar ( en az 20 sorudan oluşan 2-3 test )

d) alan dalı genel sınav(en az 40 sorudan 1-2 test)3) Özel yeterlik belgesi gerektiren alanlara yönelik sınav soruları(en az 300 soru)

spor bilimi alanlarına yönelik özel sınavların hepsini kapsayan sınav biçimi

1) 3 deneme sınavı(soru sayısı ve zorluk derecesi aşamalı artan en az 50 sorudan oluşan 3 sınav)

2) genel sınav(en az 75 sorudan oluşan 2 sınav)


Toplamda en az 3000 sorudan oluşan bu soru kılavuzu  ile lisans ve yüksek lisans, eğitmenler, belgelendirme sınavı düzenleyicileri, yeterlik belgesi gereksinimi olan bireylerin gereksinimlerini karşılayacağı umulmaktadır.

Buna karşın vurgulanması gerekli olan bir noktada bu  kılavuz soru kitabının tek başına yeterli olacağı düşüncesinin de doğru bir yaklaşım olmadığıdır Bu soru kılavuzunun  bilgilenmeyi sağlayan diğer kaynaklar ile bir bütünlük içerisinde kullanılması gerekliliği de unutulmamalıdır.