Yazar: Rıza Erdal
Ürün Kodu: 044
Stok Durumu: Stokta var

Sınırlı Süre İçin

15,00TL 25,00TL

Adet

Bu ürün hakkında soru sorun
SPORDA YÖNETİŞİM VE ORGANİZASYON
Rıza Erdal  2017  14x21cm 230 sayfa ISBN: 978-9944-379-73-1


Sporda yönetimle ilgili gelişmeleri daha iyi değerlendirebilmek için Yönetim anlayışlarının ve buna bağlı olarakta “değişime” uğrayan “yönetim” kavramıda irdelenmektedir:Günümüz anlayışında  yönetim kavramı da yeni bir anlayışa dönüşmektedir. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de  “Yönetişim” olarak tanımlanmaktadır.
“Yönetişim” kavramı, egemen olanın, başkasını yönettiği bir yönetsel etkinlikten, yeni bir anlayışla-karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününe doğru- yeni bir   dönüşümü tanımlamaktadır. Bu bağlamda İyi yönetişim temel öğeleri, saydamlık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık ve toplumsal sorumluluk olarak öne çıkmaktadır.. Bu bağlamda yönetişim  kendi sorunlarına sahip çıkan, yüksek ölçütleri isteyen ve bu ölçütlerin oluşumunda ve uygulamasında yer alan, çözüm üreten  yapılanmalar oluşturan yeni bir karşılıklı yönetme anlayışını simgeleyen bir yeni yönetim kimliği olarak görülmelidir.
Spor yönetişimi kavramı da spor alanındaki bireylerin ve toplulukların, ortaklaşa karar alma ve uygulamada, yükümlülüklerini karşılayan ve çatışmaların çözümü için yaklaşımlar sunan  spor etkinliklerindeki yöneten-yönetilen arasındaki karşılıklı etkileşimli bir yönetim anlayışı olarak görülmelidir.
Spor yönetişimi yalnızca sporda etkin olan uluslararası kurumların yönetimlerinde ulusal yönetim etkinliklerinde  gözetilmesi gereken kamu etkinliği olarak ta değerlendirilmemelidir.. Spor yönetişimi  özel sektör sivil toplum kuruluşları gibi toplumsal kurumların yanısıra spor yapanlar açısından  bireysel ve toplumsal sorumluluklarında göz önüne alınmasını sağlayan bir anlayış olarak görülmelidir.
Bu bağlamda ,Bu yapıtta spor da  katılımcı bir anlayışla yeni bir yönetim anlayışı olan”yönetişimin” etkin ve verimli olarak geliştirilmesi amacıyla bu anlayışa uygun yapılanmaların ve “yönetişim” anlayışına uygun bir biçimde “spor organizasyon”ların düzenlemesine yönelik olarak kuramsal ve uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Benzer Ürünler