Yazar: Murat Kul
Ürün Kodu: 056
Stok Durumu: Stokta var
22,50TL

Adet

Bu ürün hakkında soru sorun

Yrd.Doç.Dr Murat Kul


Editörler: Öğrt. Gövr. Adem SOLAKUMUR,  Öğrt. Görv. Yılmaz ÜNLÜ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Performanslarına Etkileri,  76 sayfa, 16,5×22,5 cm

ISBN: 978-9944-379-90-8                         Spor Bilimi Araştırmaları Dizisi: 24   Fiyatı: 15 TL

Eğitim; insanoğlunun var oluşundan bu yana madde ve mana ilişkisini düzenlemeye ihtiyaç duyulan bir unsur olup hayatı kolaylaştırmak, kaliteli yaşamak ve hayatın düzenli bir şekilde devam etmesi için her yönüyle gerekli ve geliştirilmesi arzulanan bir süreçtir.Çocuklar ve genç bireyler doğal olarak Fizyolojik ihtiyaç noktasında hareket ve oyuna gereksinim duymaktadır. Doğru hareket edebilmelerini, oyunu kurallarına  göre  oynayabilmelerini,  bedenini  uygun  yer  ve  zamanda en  iyi şekilde kullanabilmelerini öğrenmeleri de çok önem arz etmektedir. Beden eğitimi  ve spor  öğretmenliği;  eğitimin  vazgeçilmezlerinden  olup her  geçen gün  önemi  artarak  devam etmektedir. Bununla  birlikte maalesef  amaç  ve hedeerine ulaşma noktasında kısıtlamalar, engeller ve problemler nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır Beden eğitimi ve spor öğretmenleri de mesleki açı-dan bu gereksinimi, ihtiyacı karşılayacak beden eğitimi öğretiminin başlıca sorumlularıdır. Görevlerini en iyi şekilde yapmaları hedeerine ulaşmalarını sağlayacaktır. Fakat Beden eğitimi ve spor öğretmenleri görevlerini icra ederken mesleki açıdan uygulama noktasında farklı sıkıntı ve sorunlar yaşamak-tadır. Dolayısı ile bu problemler geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerin eksik beden eğitimi bilgisi almasına, yeterince uygulama yapamamasına ve yetenekli bireylerin keşfedilememesine yol açabilmektedir. Bu kitabımızda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki ve uygulamalardaki bazı sorunlarını farklı boyutlarda toparlayarak, beden eğitimi ve spor öğretmeni ve adaylarının istifadesine sunmuş bulunmaktayız. Beden eğitimi ve spor öğret-menliği bölümlerinin ders planları incelendiğinde böyle bir konunun eksikliği hemen fark edilecektir. Bu kitap çalışması;  hem aktif öğretmenlerimize bir kaynak hem de öğretmen adayı arkadaşlarımıza karşılaşabilecekleri mesleki sorunlar hakkında farkındalık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.