Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi Niçin Önemlidir?

Yetenekli sporcu arama, bulma ve geliştirme; üst düzey sporda başarılı olma adına elit sporcu
yetiştirmede son yılların önemli konularından birisi olmuştur. Elit sporcu yetiştirme anlamında “Uzun Süreli Sporcu Gelişimi” programları üst düzey sporda başarı arayan ülkelerin üzerinde dikkatle durdukları konulardan birisi haline gelmiştir. Bu konu, ayrıca bilimsel bulguya dayalı araştırmaların da odak noktası haline gelmiştir.  Buradan hareketle “Uzun Süreli Sporcu Gelişimi
Programı” kapsamında iki modelin uygulamada yaygınlık kazanarak ön plana çıktığı görülmektedir . En
yaygın ve popüler olan modellerden birincisi;  “Spor Katılımlı Gelişim Modeli” İkinci model ise “Uzun Süreli Sporcu Gelişimi” (LTADLong Term Athlete Development) olarak isimlendirilen ve Istvan Balyi tarafından geliştirilen “biyolojik gelişim” ve “sporda biyolojik evre yoğunlaşması” düşüncelerinin ele alındığı söylenen modeldir.
Bu bağlamda Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi (UVSG) adlı kitaplarında UVSG’nin öncüleri ve veteran UVSG yöneticileri olan yazarlar Balyi, Way ve Higgs mevcut yetenek gelişim modellerini eleştirmekte ve uzun vadeli sporcu gelişimi için bu modellerinin eksikliklerini açıklayarak UVSG için yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadırlar.Bu yaklaşımlarında  uzun süreli   beceri eğitimini uzun vadeli planlama ve insan gelişimi bilgisiyle birleştiren sporcu merkezli bir yaklaşım olan UVSG modeli anlatılmaktadır.Kitabın I. Ana Bölümü uzun vadeli sporcu gelişiminin temelini oluşturan görüşleri ele almakta ve bu görüşlerin fiziksel ve zihinsel engellileri de kapsayacak şekilde bütün katılımcılara nasıl uygulanabileceğini açıklamaktadır.
II. Ana Bölüm’de; bu temel görüşler, UVSG’ye yön veren ve onu şekillendiren önemli etkenlerin tanımlanmasıyla genişletilmektedir. Ayrıca sporda mükemmelliği sağlamak için gereken süre hakkında ve de antrenman dönemlemesi ve sporcunun hangi gelişim aşamasında bulunmakta olduğu konusu arasındaki ilişki hakkında da bilgi sunmaktadır.