Spor Yayınevi ve Kitabevi

Spor Okurlarının Buluşma Yeri

Spor Yayınevi ve Kitabevi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği yayınevi tanımlarından -özellikle de doçentlik başvurularında ve teşviklerde kullanılan -ULUSLARARASI YAYINEVİ
koşullarını sağlayan bir yayınevidir.
Spor Yayınevi ve Kitabevi Limited Şirketi 1997 yılında kurulmuştur. 132324 Ticaret sicil no ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı olan ve Kültür Bakanlığının 45620 nolu sertifikası ile tanıdığı yayınevimizin ISBN (International
Standard Book Number) ön sayıları 978-605-69526 dır.

Yayınevimizin Yayınları

Hem yurt içi hemde,dünyanın saygın üniversitelerinden 500 üniversite içerisinde ilk sırasında yer alan Harvard üniversitesi katalogunda, Almanya Ulusal Kütüphanesi: Katalog der Deutschen Nationalbibliothek gibi çok sayıda tanınmış katalogta yer almaktadır (Bakınız Ekler). Burada belirtmediğiz çok sayıda uluslararası kütüphane kataloglarında taranan yayınlarımız ile ilgili olarak yayınevinden bilgi alınabilir.

iletişim:https://sporyayinevi.com/contact-2/

Ek 1 ) Harvard Üniversitesi kataloğunda taranan kitaplar

1) Türk Sporunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2)  Ardahanda Çocuk Oyunları ve Kültürü  

 

Ek 2: Almanya Ulusal Kütüphanesinde taranan kitablarımızın bağlantıları

1) Futbolda Kondisyon antrenmanı 

2)   Spor Anatomisi

Spor alanında uzmanlaşarak bu alana yönelik kitap, dergi vb. basılı yayınlar ve çevrim içi (E-Kitap,Dergi vb), çevrim dışı (CD-DVD, video vb) elektronik ortam yayınları üreten Yayınevimizin yayınladığı 100 ‘ün üstünde yayını bulunmaktadır,

Ulusal etkinliğinin yanında 1997 yılından beri Türkçe dışı dillerden çevirdiği  spor alanına yönelik 32 kitabı ve yabancı dilde (İngilizce yayımlanmış olan iki kitabı ile de ULUSLARARASI yayıncılık etkinliğinde bulunmaktadır.

Yayınevimiz Türkçe dışında yabancı dillerde yayınlarda yapmaktadır. Yayınevimizin 2012 yılında ingilizce olarak yayınladığı psychomoticity and psychomotor re-education“Abalasei Beatrice spor yayinevi ve kitabevi ,2012” künyeli kitabı  ile  2019 yılında ingilizce olarak yayınladığı  “Effects of Exercise and Alpha-Lipoic Acid Supplementation in Diabetes spor ,Zekine Pündük, yayınevi ve kitabevi 2019” adlı kitapları bulunmaktadır.

Ek 3: Kırgızıstan Manas Üniversitesi kütüphanesinde spor yayınevi ve kitabevi ve kurumumuzun ortak yayın adı bağırgan yayınevi taraması ile 25 kitabımız taranmaktadır. http://yordam.manas.edu.kg/yordambt/yordam.php

Ek 4: ABALASEI BEATRICE, Psychomotricity and psychomotor re-education, Editura Spor Yayinevi ve Kitabevi Publish House, 2012 http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/2899/ da Uluslararası Alexandru Ioan Cuza üniversitesinin yıllık akademik raporunda yayın künyesinde http://www.sport.uaic.ro/tmp/fi-les/2017/12/Raport-de-cercetare-2012-.pdf sayfa 9 da yer almaktadır.

Ek 5  https://sporyayinevi.com/urun/effect-of-exercise/

Yayın Anlayışımız…

 

Spor Yayınevi ve Kitabevi; kurulduğu yıllardan beri ağırlıklı olarak spor alanının temel eserlerini ve öne çıkan yapıtlarını ülke spor kültürüne kazandırmak amacı ile  ağırlıklı olarak çeviri yapıtlarının basımını öne çıkarmıştır.Bu amaçla da spor bilimleri alanında öne çıkmış Rusya, Almanya, Amerika, İngiltere,Rusya ve değişik ülkelerden seçilen yapıtlar Türkçe’ye çevrilerek basılmıştır.
Spor Bilimi alanının çekirdek alanı olarak kabul edilen Antrenman Bilimine yönelik öne çıkan spor insanlarının yapıtlarınıdan  yapılan çeviriler ile ülkemizde spor alanında ve spor bilimlerinde sağın bir bilgi birikiminin oluşması için yapılan bu çeviriler yayınevinin ticari etkinliğinin yanı sıra ülke insanı için kamusal bir sorumluluğu olarak görülmelidir.

Bunun yanı sıra ülke spor kültürünün gelişmesi için özgün yapıtların ve ülke spor bilimleri ile uğraşan insanların birikimlerinin öne çıkarılması için yayıncı olarak destek verilmesi,özellikle de- ne yazık ki sporun toplumsal boyutlarına ilişkin daha az okuru olmasına karşın– sporun toplumsal boyutları ve spor bilimleri alanına yönelik araştırma ve tezler gibi yapıtlara destek verilmesi ile de ülke spor kültüründeki yazarların  tanınması ve spor kültürünün sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Evrensel Spor Yapıtlarını Ülke Spor Kültürüne Kazandırmak…

 

Spor Yayınevi  ve kitabevi  yayın yasantısına ağırlıklı olarak Matwejew, Bompa, Weineck, Kocjacz gibi  antrenman biliminin spor alanının öne çıkan yazarlarının kitaplarının çevirisi ile yayın yasantısına başlamıştır. Özellikle de Bompa nın dönemleme adlı kitabı Türkiye de antrenman bilimi için temel bir yol gösterici olmuştur.Bompanın dönemleme kitabı bu süreç içerisinde yurt dışında 5 basım yapmıştır.tüm bu basımlar yayınevi tarafından geliştirilerek yayınlanmıştır. Dönemlemenin yeni yapılan 6 Basımın yayınlanması hazırlıkları da sürmektedir.

1990 yıllarda da fizyoloji alanının tanınmış yazarlarından olan Fox’un egzersiz ve spor  fizyolojisi adlı kitabı ile Weineck’in spor anatomisi adlı kitabı önemli kilometre taşları olmuştur.

2000 yıllarda yapılan Weineck’in Futbolda Kondisyon, Bompanın nitelikli kuvvet antrenmanı, Moston’nun Beden Eğitimi Öğretimi adlı kitapları da antrenman bilimini yanı sıra beden eğitimi alanının temel taslarını oluşturmuştur.

Spor Bilimi ve spor dallarına yönelik kitapların yanısıra 2014 yılı ile  dünyada önemli bir gelişim gösteren fitness alanına yönelik çeviri kitapları   yayınlaması ile spor yayınevi fitness alanının önemli yazarların  çevirileri ile bu alandaki etkinliğini de sürdürmektedir..

Sürat,çabukluk ve çeviklik, çağdaş yaklaşımla yüksek şiddetli antrenman, ve egzersiz fizyolojisi uygulama kılavuzu adlı eserler ile Amerika’nın fitness alanında ünlü bir spor adamı olan Boyle’nin “sporda fonksiyonel antrenman” adlı kitapları fitness alanına yönelik kitaplardan bazılarıdır.

Yakın Zamanda Yayınlanmış ve Yayınlanacak Kitaplardan Örnekler..

Yayınevimiz basılı kitapların yanı sıra  Çevrimiçi eğitim araçları ile destekli kitaplar da yayınlamaktadır.! Asağıda verilen bağlantılarından videolarına ulaşabileceğiniz

Sürat ,Çeviklik,Çabukluk antrenmanı,

Sporda Fonksiyonel antrenman

çevrimiçi olarak yayınladığımız kitaplardandır.

1997 yılında küçük bir yayınevi olarak sadece spor alanına yönelik nitelikli yayın yayın yapma olarak başlayan yayıncılık yaşantımız,günümüzde nicelik olarak büyümeden çok,- nitelik olarak büyümeyi öne çıkaran anlayışı ile- sanal yayıncılığı da kapsayacak bir biçimde evrilmektedir.

Spor Yayınevi ve Kitabevi yakında yayınlayacağı Dünyanın en önemli yayınlarından sayılan Kenney, Wilmore,Costill’in   “Egzersiz ve spor fizyolojisi”, “Yüksek Şiddetli Antrenman”, Spor ve atletik verim için değerlendirme” gibi yanda tanıtımı yapılan çok sayıda çeviriyi yayına hazırlamaktadır.

We’ve evolved from a small bookshop to a bigger community and we’ve gone digital.

There is a chance to have a cup of coffee or tea, or during the summer, a glass of lemonade or ice tea and a kolache, an English dessert roll that is common here in New York. We also have other snacks.

In addition, we host a series of programs called A Conversation With in which we host speakers with a wide range of interests and expertise. They take the form of lectures, readings, musical events and gatherings for social occasions. We also feature the work of regional artists in the store on a regular basis.