NEDEN SPOR YAYINEVİ GÜNLÜĞÜ?

Günlük(günce) : Latincedeki “dies ( gün ) sözcüğünden “diarium” ( günlük ) sözünden gelen” İngilizce diary ve journal Osmanlıca “vakayiname” “ruzname” ve Türkçede günlük yada günce kavramı ile karşılanan çeşitli biçimlere tanımlanmaktadır. Bireylerin önemli ve kayıt altına aldığı bir güne sığan izlenimlerin, duygu ve düşüncelerinin, tarih belirtilerek, günü gününe anlatıldığı yazı türü olaraktan tanımlanabilen günlükler, insanların bir yönüyle kendileriyle hesaplaşması, söyleşmesidir. Doğal anlatımı günlüğün önemli özelliklerindendir. Günlükler içe dönük, ve dışa dönük olarak ta ayrımlaştırılabilmektedir. Dolayısıyla kimilerinde kişisel duygu ve düşünceler, duyarlılıklar; kimilerinde ise olay ve durumlar öne çıkmaktadır (dolayısı ile bu farklılığı ortaya koyabilmek için bireysel olarak içe dönük türünü günce terimi ile karşılamayı dışa dönük türünü günlük kavramı ile karşılamayı daha uygun buluyoruz ). Diğer değişle bireyin yorumlaması ile yeniden biçimlenmektedir. Günlüğün diğer kullanımı ise günlük olarak yayımlanan her şeyi de kapsamaktadır Bu bağlam da gündem, gazete anlamı yanında bir toplulukta birey, olay ve olgulara ilişkin olarak haberler anlamında bülten kavramı ile bireylerin düşüncelerini ve eylemlerini belli aralarla bir araya getiren yazıların toplandığı bir günlükler ise dergi , magazin kavramları ile karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir değişle günlük; anların bakış açımıza göre kayıtlandırılmasıdır! Neden spor yayınevi günlüğü? Sorusu da bu tümcede açıklanmakta! Spor yayıncılığı alanında yaşanan anlara ilişkin kayıtlarımızın birbirimiz ile paylaşılması!Bu paylaşım kitaplara ilişkin bilgilendirmeler, yorumlar gibi olgulara da yönelik olabilir! Örneğin bir kitabın yazılmasına ilişkin kurgu süreci, yazım ve bilimsel yazı kuralları ve sonuçlar konusunda değerlendirmeler.. bilgi paylaşımları ortak sorunlar vb Bunun ne yararı mı var?Spor alanında uğraş veren herkesin algıladıklarından yola çıkarak spor kitapları ve yayıncılığına ilişkin ortak değerleri konusunda bir “toplumsal belleği oluşturmak” Yasadığımız anlardaki bireyleri ve olguları daha iyi algılayıp kendi toplumsal ve bireysel varlığımızı yabancılaştırmamak..Kısacası spor alanını yayınevinin ve yayıncılığın nasıl biçimlendirdiği ve spor alanının da spor yayıncılığını nasıl biçimlendirdiğini anlama ve bu süreçleri kayıt altına alma çabası..“Spor Yayınevi Günlüğü söyleşileri için ne iyi ettiniz de geldiniz!