foto:Tim Tadder

BU KİTAP ÖNERİLECEK BİR KİTAP DEĞİL !

Fotograf: :Tim Tadder

Önerilmez denilen kitap «Spor Bilimlerine Giriş» kitabıydı!!

«Spor Bilimlerine Giriş» kitabımız ilk olarak 2003 yılında yayınlandığında çok tartışılmıştı..

Spor bilimleri alanına yönelik çok sayıda yazar tarafından yazılmış döneminin ilk kitabı olma özelliğini taşıyordu..

Ayrıca spor bilimlerinin çok dallı yapısını yansıtmasıyla ve -bilimsel alanda birlikte çalışma ile daha nitelikli çalışmaların üretildiği düşüncesini de somutlayan yapısı ile de- geleneklerin dışında bir anlayışla yazılmış spor bilimleri alanına yeni bir soluk getiren öncü bir yapıt olarak olma özelliğini de ortaya koyuyordu..

İlginç olan bu yapıtın alanın ünvanlı bilim insanlarının dışında ağırlıklı olarak spor bilimleri alanında ! araştırma görevlisi ve daha düşük düzeyde bilim unvanı sıralaması olan spor bilimcilerce yazılmış olması idi..

Spor yayınevi’nin -spor yayıncılığı anlayışındaki yenilikçi ve spor bilimleri alanının gelişimi içinde özgün ve yaratıcı çalışmalar destek olma isteği doğrultusunda- böyle bir kitabın yazılması önerisi Abant Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sporla ilgili konuşmalar ile bezenmiş keyifli bir cay sohbetinde genç bir bilim insanı olan Nevzat Mirzeoğlu’na yapılmıştı.. Uzun içerik tartışmalarından sonra, Nevzat Mirzeoğlu’nun birleştirici ve bütünleştirici anlayışlı editörlüğünde Nevzat Mirzeoğlu ve Arkadaşlarının(bu ilk basımda, Hülya Aşçı, Gazanfer Doğu, Hakan Yaman, Müberra Çelebi, Sadettin Kirazcı, Dilsad Mirzeoğlu, Selhan Özbey ve Tanju Bağırgan yazıları ile yer almıştı) çabalarıyla spor bilimleri alanına yönelik olarak toplu olarak yazılmış ilk kitap ortaya çıktı !!.

Doğumu oldukça zor olan bu kitabın yaşantısındaki ilk yılları da benzer biçimde hiç de kolay değildi..

Yazarlarının çoğunluğu araştırma görevlisi olan “Spor Bilimlerine Giriş kitabı” ilk olarak spor bilimleri alanında yadırgandı ve yazarlarının da çoğunun alanda daha tanınmamış olması ya da yeteri kadar çok tanınmaması ve ağırlıklı olarak bir üniversitenin spor yüksek okulunda( Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu)çalışanların yayını olması, akademik düzeyde daha yeni oldukları ve yayınevininde baskısının kötü olduğu vb gibi gerekçelerle kitap ilk yıllarında spor bilimleri alanında pek tutulmadı…

Nedense genç bilim insanlarının yazdıkları bu kitap alanın önde gelen bilim insanları tarafından görmezlikten geliniyor ve kitap önerilmiyordu.

kitap 2-3 yıl çok düşük düzeyde sattı..

Belkide – bilim alanının önemli sorunlarından olan-biz varken bu yeni araştırma görevlilerine de ne oluyor? yaklaşımındaki üst ünvanlı anlayışının bir yansıması da bu az satışta önemli bir etmendi..

 Buna karşın kitabın niteliğini değerli bulan ve destek verenlerde vardı…

Kitaba önce spor bilimin önde olan isimlerinden ve ustalarından olan «Adnan Orhun»dan -unutmadığımız- desteği geldi..

Spor bilimlerinin ustalarından ve ilk öncü spor bilimcilerimizden sayılan ve spor felsefesi alanında spor bilimleri anlayışında büyük destek sağlayan ve «insancıl spor» anlayışının da savunucularından olan  ve

 

 

yakın zamanda kaybettiğimiz değerli spor bilimci “Adnan Orhun”un kitabın Editörü olan Nevzat Mirzeoğlu’na gönderdiği mektupta destek için şu satırları yazıyordu..

Adnan Orhun, Bolu 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.3 2004

 Pek Değerli Kardeşim Nevzat bey,

 Gönderdiğiniz koliyi(spor bilimlerine giriş kitabını)içindeki mektubunuzu ve geçmişte çekilen fotoğrafları aldım. Nedenli sevindiği ve duygulandığımı ifade edemem.

 Tekrar, tekrar teşekkür ederim.

 Aziz kardeşim, büyük bir emekle ortaya getirdiğiniz eser, alanımız spor bilimlerinin ülkemizdeki uyanış dönemini simgeleyen birkaç eserden biridir. Geniş bir kaynak taraması yapılmış ve kavramların yerine oturtulmasına çalışılmıştır.

 Bugün ülkemizde atmışa yakın Beden Eğitimi ve Spor yüksek okulu öğrencilerinin böyle bir el kitabına ne denli gereksinimi vardı? bunu görüyorduk….Sizin eseriniz bu bakımdan büyük bir boşluğu dolduracaktır.

 Her yeni ve ilkin bazı eksiklikleri olabilir. Bu doğal bir olaydır. Ama konuyu bir hasetlik ve kıskançlık düzeyine indirgemede hiç kimseye fayda sağlamaz. Ben sizi ve çalışma arkadaşlarınızı bir kez daha içtenlikle kutluyor, başarılar diliyorum..

 Verilecek bir görevde(sağlığım elverdiğince) yanınızdayım, birlikteyim..

  En samimi selam ve sevgilerimle

                                                                                                                                                Adnan Orhun

 “Güneş Balcıkla Sıvanmaz” değil mi?

Sıvanmadı da..

 Kitap sonunda içeriği ve niteliği ile spor bilimleri alanında hak ettiği yerini aldı

Uzun yıllar alanda konu alanıyla tek kitap olma özelliğini sürdüren spor bilimlerine giriş kitabı, daha sonra benzer içeriklerle aynı yada benzer adla yayınlanan kitaplara da yol gösterici oldu.. ..

 2003 yılında basılan kitap 2020 yılına kadar 10.000 üzerinde kişi tarafından okundu..

2017 yılına kadar içeriğinde bir değişiklik yapılmadan basımı yapılan kitap gelişen anlayışları da yansıtmak amacıyla , yeni bilim insanlarını da katkısı ile 2017 de geliştirilerek yeniden yayınlandı..

Şu anda da bu geliştirilmiş basımda ikinci tıpkı basımı ile çok sayıda okuyucuya da ulaşma aşamasında..

kitabın bu 17 yıllık serüveninde ilginç olan bir durumda  o zamanlarda genç araştırma görevlisi olanlarının bu gün yaklaşık hepsinin profesör unvanına ulaşması ve dekanlık ve bilim dalı yöneticiliği, dergi editörlüğü görevleri ve kitaplar ile spor bilimi alanı da yönlendirmeleri..

«Su Akar Yolunu Bulur» değil mi?

                                                                                                                                         Tanju Bağırgan

SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ