Toplantılar/Seminerler/Söyleşiler

Ağırlıklı olarak yayınevinin kitaplarının yazarlarının ve uzman konukların konuları tartıştığı yada bilgilendirmeleri söyleşi/ seminer  yada çoklu katılımlı toplantılar biçiminde yaptığı canlı ve sonrasında çevrimiçi izlenebilen bu bölümdür. Diğer bir değişle internet üzerinden canlı video gösterimli toplantıların gerçekleştirildiği  özel toplantılardır.Bu canlı video  gösterilerine başka ortamda bulunan konuklar ve okuyucularda  görüntülü olarak bağlanabilmektedir. Ayrıca bu toplantılarda izleyiciler sorular sorarak daha derinlemesine bilgi edinebilmektedirler.

Böylece, özel bir ilgi alanına ilişkin olarak doğrudan  yazarlardan ve konu uzmanlarından alınan bilgiler ile  kitaplardan elde edilen bilgi düzeyi daha da geliştirilebilme olanağıda elde edilebilmektedir.

Bu bağlamda web üzerinden okur ile yazarlar arasında etkileşimi sağlamak amacıyla yayınevinde  yazarlar yada konularında uzman olan özel konuklar ile canlı özel toplantılar düzenlenmektedir.

Bu toplantılardan ilki “Türkiyede sporun sorunları ve cözüm önerileri ve Dünden bugüne olimpiyatlar adlı kitablarının yayınladığımız Ahmet Ak’ ile gerçekleştirilmektedir.

Toplantılar/Seminerler/Söyleşiler

Konuşmacı(lar)

Ahmet Ak /Yazar.

Söyleşi Zamanı

19 Haziran  2020′ de saat 18.00 de gerçekleştirilmiştir

TÜRK SPORUNDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DÜNDEN BUGÜNE OLİMPİYATLAR